Category Archives: THÔNG TIN

GỬI HÀNG ĐI CANADA TẠI ĐÀ NẴNG

Nhờ sự bùng nổ về số lượng doanh nhân, công ty và du khách, nhu cầu gửi hàng Canada tại Đà Nẵng đang tăng trưởng mạnh mẽ. Nhằm đáp ứng một cách nhanh chóng và hiệu quả cho yêu cầu này, An Khang Express đã chính thức triển khai các chuyến bay vận chuyển hàng […]

GỬI HÀNG ĐI NEW ZEALAND TẠI ĐÀ NẴNG

Nhờ sự bùng nổ về số lượng doanh nhân, công ty và du khách, nhu cầu gửi hàng New Zealand tại Đà Nẵng đang tăng trưởng mạnh mẽ. Nhằm đáp ứng một cách nhanh chóng và hiệu quả cho yêu cầu này, An Khang Express đã chính thức triển khai các chuyến bay vận chuyển […]

GỬI HÀNG ĐI DUBAI TẠI ĐÀ NẴNG

Nhờ sự bùng nổ về số lượng doanh nhân, công ty và du khách, nhu cầu gửi hàng Dubai tại Đà Nẵng đang tăng trưởng mạnh mẽ. Nhằm đáp ứng một cách nhanh chóng và hiệu quả cho yêu cầu này, An Khang Express đã chính thức triển khai các chuyến bay vận chuyển hàng […]

GỬI HÀNG ĐI THỤY SĨ TẠI ĐÀ NẴNG

Nhờ sự bùng nổ về số lượng doanh nhân, công ty và du khách, nhu cầu gửi hàng Thụy Sĩ tại Đà Nẵng đang tăng trưởng mạnh mẽ. Nhằm đáp ứng một cách nhanh chóng và hiệu quả cho yêu cầu này, An Khang Express đã chính thức triển khai các chuyến bay vận chuyển […]

GỬI HÀNG ĐI THỤY ĐIỂN TẠI ĐÀ NẴNG

Nhờ sự bùng nổ về số lượng doanh nhân, công ty và du khách, nhu cầu gửi hàng Thụy Điển tại Đà Nẵng đang tăng trưởng mạnh mẽ. Nhằm đáp ứng một cách nhanh chóng và hiệu quả cho yêu cầu này, An Khang Express đã chính thức triển khai các chuyến bay vận chuyển […]

GỬI HÀNG ĐI PHẦN LAN TẠI ĐÀ NẴNG

Nhờ sự bùng nổ về số lượng doanh nhân, công ty và du khách, nhu cầu gửi hàng Phần Lan tại Đà Nẵng đang tăng trưởng mạnh mẽ. Nhằm đáp ứng một cách nhanh chóng và hiệu quả cho yêu cầu này, An Khang Express đã chính thức triển khai các chuyến bay vận chuyển […]

GỬI HÀNG ĐI THÁI LAN TẠI ĐÀ NẴNG

Nhờ sự bùng nổ về số lượng doanh nhân, công ty và du khách, nhu cầu gửi hàng Thái Lan tại Đà Nẵng đang tăng trưởng mạnh mẽ. Nhằm đáp ứng một cách nhanh chóng và hiệu quả cho yêu cầu này, An Khang Express đã chính thức triển khai các chuyến bay vận chuyển […]

0788 573 000
Call now

Messenger
 Messenger

Zalo
Zalo

Zalo
Zalo

Maps‌
Maps