Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

ĐĂNG NHẬP VÀ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Doanh nghiệp vẫn sử dụng Tài khoản và Mật khẩu cũ đã được cấp trên hệ thống eCoSys để đăng nhập trên Cổng dịch vụ công trực tuyến để khai báo C/O

 

1. Đăng nhập

1.1. Cách 1:

– Người dùng truy cập vào Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử EcoSys, chọn . Phần mềm sẽ tự động chuyển sang trang Đăng nhập của Cổng dịch vụ công Bộ Công Thươnghttps://dichvucong.moit.gov.vn
Tại đây, người dùng nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu đã được cấp trước đó trên Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử EcoSys.

– Sau khi đăng nhập thành công, phần mềm sẽ tự động chuyển lại Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử EcoSys. Người dùng tiếp tục sử dụng các chức năng của EcoSys như trước đó.
1.2. Cách 2:

– Người dùng truy cập vào Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương tại địa chỉ https://dichvucong.moit.gov.vn

– Tại trang chủ Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương, người dùng chọn:
– Phần mềm sẽ chuyển sang trang Yêu cầu đăng nhập:
Tại đây, người dùng nhập Tên đăng nhập và Mật khẩu đã được cấp trước đó trên Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử EcoSys.

– Sau khi đăng nhập thành công:
Tại đây người dùng chọn Khai báo và chuyển qua Hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử EcoSys. Người dùng tiếp tục sử dụng các chức năng của EcoSys như trước đó.

 

2. Đăng ký tài khoản mới

– Người dùng truy cập vào Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương tại địa chỉ

– Tại trang chủ Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương, người dùng chọn:
– Hệ thống sẽ chuyển sang trang Đăng ký tài khoản mới:
Người dùng khai báo đầy đủ các thông tin và Đăng ký.

Chuyên viên sẽ xét duyệt tài khoản mới và thông báo lại cho người dùng qua Email

– Sau khi tài khoản được Duyệt, người dùng đăng nhập vào Cổng dịch vụ công Bộ Công Thương theo cách 1.1. Cách 1 ở trên. Sau đó chọn . Phần mềm sẽ chuyển sang trang Đăng ký dịch vụ công Cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi.
– Tại đây, trong mục V. Danh sách dịch vụ công đăng ký người dùng chọn Cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi và tiến hành khai đầy đủ các thông tin khác như Địa chỉ tiếng Anh, Địa chỉ tiếng Anh (Phường/Xã – Quận/Huyện), Loại hình kinh doanh, Mẫu chữ ký của người được ủy quyền, Danh mục các cơ sở sản xuất ra hàng hóa (nếu có), Phòng, ban quản lý cấp C/O.

Lưu ý:

+) Địa chỉ tiếng Anh, Địa chỉ tiếng Anh (Phường/Xã – Quận/Huyện): bắt buộc khai bằng tiếng Anh, độ dài tối đa 70 ký tự.

+) Danh mục các cơ sở sản xuất ra hàng hóa (nếu có): Nếu người dùng chọn Loại hình kinh doanh là Doanh nghiệp sản xuất hoặc Doanh nghiệp sản xuất và thương mại thì bắt buộc phải đính kèm giấy tờ này

– Sau đó, người dùng chọn . Các thông tin đăng ký sẽ được Phòng QLXNKKV phê duyệt để khai báo C/O. Nếu có bất kỳ vướng mắc về xét duyệt thông tin đăng ký người dùng vui lòng liên hệ phòng QLXNKKV để được hỗ trợ.